AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Chceme stát sloužící občanům iv digitální sféře, proto jsme představili strategický plán, který ukáže úřadům azastupitelům vobcích, jak pracovat sotevřeným softwarem ajak naopak bojovat svendor lock-inem tak, aby ztoho lidé, kteří zde žijí, měli co největší užitek.

Chceme stát sloužící občanům i v digitální sféře, proto jsme představili strategický plán, který ukáže úřadům a zastupitelům v obcích, jak pracovat s otevřeným softwarem a jak naopak bojovat s vendor lock-inem tak, aby z toho lidé, kteří zde žijí, měli co největší užitek.