AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

V ulicích měst pocelé republice vyvrcholila naše kampaň zachraninternet.cz, kterou jsme sestavěli proti směrnici ocopyrightu. Ta mimo jiné zavede povinnost digitálních platforem používat automatické filtry, což by vedlo kvýraznému omezení svobody Internetu. Dlouhodobě jsme lobbovali nejen učeských europoslanců, ale přijetí směrnice jsme bohužel nemohli zabránit. Pokud budeme zvoleni doEvropského parlamentu, revokace směrnice bude jedním znašich prvních úkolů.

V ulicích měst po celé republice vyvrcholila naše kampaň zachraninternet.cz, kterou jsme se stavěli proti směrnici o copyrightu. Ta mimo jiné zavede povinnost digitálních platforem používat automatické filtry, což by vedlo k výraznému omezení svobody Internetu. Dlouhodobě jsme lobbovali nejen u českých europoslanců, ale přijetí směrnice jsme bohužel nemohli zabránit. Pokud budeme zvoleni do Evropského parlamentu, revokace směrnice bude jedním z našich prvních úkolů.