Vzdělávací systém potřebuje vizi. Prostřednictvím našeho poslance Lukáše Bartoně jsme proto představili náš plán www.vzdelavani2030.cz. Jak si představujeme budoucnost? Chceme, aby škola připravovala člověka na život v digitálně propojené společnosti, ve které hraje klíčovou roli schopnost pracovat s informacemi a vyhodnocovat je. A díky tomu se lépe rozhodovat ve svůj vlastní prospěch a dělat v životě lepší volby. Nabídka vzdělání by měla tvořit pestrou paletu tak, aby každý člověk mohl plnohodnotně rozvinout svůj unikátní tvořivý potenciál.


„Nabízíme reálnou a konstruktivní vizi, která reflektuje národní i mezinárodní strategické dokumenty a z nich plynoucí doporučení. Chceme pracovat s tím, co se již v minulosti udělalo a osvědčilo, nechceme vše stavět na zelené louce. Zároveň jsme spolu s tímto dokumentem chtěli vyslat signál, že je oblast školství jednou z našich priorit, na kterou se chceme do budoucna dále zaměřovat. Uveřejněním našich vizí chceme být čitelní pro veřejnost“ uvedl poslanec a místopředsedou školského výboru Sněmovny Lukáš Bartoň, podle kterého materiál plní roli „živého” dokumentu a představuje nástroj pro otevřený dialog.


„V Praze chceme ukázat naši vizi v praxi. Z rozpočtu hlavního města posilujeme platy všech pracovníků ve školství částkou přibližně 2000 korun měsíčně. V září spouštíme pilotní projekty Pražských inovačních škol a Pražského institutu vzdělávání. Ty se zaměří na podporu vzdělávání učitelů a ředitelů tak, aby měli dostatek know-how a časové a finanční kapacity k zavádění pozitivních změn v pražském školství. Věříme, že už v tomto volebním období můžeme ukázat, že změna není obtížná - jde jen o odvahu se do ní pustit,“ popsal situaci v Praze radní hlavního města pro oblast školství, sportu, volného času, vědy, inovací a podpory podnikání Vít Šimral.


Zdroje: