AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Vzdělávací systém potřebuje vizi. Prostřednictvím našeho poslance Lukáše Bartoně jsme proto představili náš plán www.vzdelavani2030.cz. Jak si představujeme budoucnost? Chceme, aby škola připravovala člověka naživot vdigitálně propojené společnosti, vekteré hraje klíčovou roli schopnost pracovat sinformacemi avyhodnocovat je. Adíky tomu selépe rozhodovat vesvůj vlastní prospěch adělat vživotě lepší volby. Nabídka vzdělání by měla tvořit pestrou paletu tak, aby každý člověk mohl plnohodnotně rozvinout svůj unikátní tvořivý potenciál.

Vzdělávací systém potřebuje vizi. Prostřednictvím našeho poslance Lukáše Bartoně jsme proto představili náš plán www.vzdelavani2030.cz. Jak si představujeme budoucnost? Chceme, aby škola připravovala člověka na život v digitálně propojené společnosti, ve které hraje klíčovou roli schopnost pracovat s informacemi a vyhodnocovat je. A díky tomu se lépe rozhodovat ve svůj vlastní prospěch a dělat v životě lepší volby. Nabídka vzdělání by měla tvořit pestrou paletu tak, aby každý člověk mohl plnohodnotně rozvinout svůj unikátní tvořivý potenciál.


„Nabízíme reálnou a konstruktivní vizi, která reflektuje národní i mezinárodní strategické dokumenty a z nich plynoucí doporučení. Chceme pracovat s tím, co se již v minulosti udělalo a osvědčilo, nechceme vše stavět na zelené louce. Zároveň jsme spolu s tímto dokumentem chtěli vyslat signál, že je oblast školství jednou z našich priorit, na kterou se chceme do budoucna dále zaměřovat. Uveřejněním našich vizí chceme být čitelní pro veřejnost“ uvedl poslanec a místopředsedou školského výboru Sněmovny Lukáš Bartoň, podle kterého materiál plní roli „živého” dokumentu a představuje nástroj pro otevřený dialog.


„V Praze chceme ukázat naši vizi v praxi. Z rozpočtu hlavního města posilujeme platy všech pracovníků ve školství částkou přibližně 2000 korun měsíčně. V září spouštíme pilotní projekty Pražských inovačních škol a Pražského institutu vzdělávání. Ty se zaměří na podporu vzdělávání učitelů a ředitelů tak, aby měli dostatek know-how a časové a finanční kapacity k zavádění pozitivních změn v pražském školství. Věříme, že už v tomto volebním období můžeme ukázat, že změna není obtížná - jde jen o odvahu se do ní pustit,“ popsal situaci v Praze radní hlavního města pro oblast školství, sportu, volného času, vědy, inovací a podpory podnikání Vít Šimral.


Zdroje: