AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Kde firma podniká, tam má také danit. Abychom toho dosáhli, máme vplánu zabránit únikům státních peněz dodaňových rájů. Třeba zavedením daně zdigitálních služeb naúrovni EU, tlakem nanovelizaci legislativy oveřejných zakázkách ana registr koncových vlastníků. Vneposlední řadě iniciujeme úpravy zákona odani zpříjmu, která zacelí mezery včeském daňovém právu.

Kde firma podniká, tam má také danit. Abychom toho dosáhli, máme v plánu zabránit únikům státních peněz do daňových rájů. Třeba zavedením daně z digitálních služeb na úrovni EU, tlakem na novelizaci legislativy o veřejných zakázkách a na registr koncových vlastníků. V neposlední řadě iniciujeme úpravy zákona o dani z příjmu, která zacelí mezery v českém daňovém právu.


Bude tak možné některé daně snížit, či finacovat důchody a reformu školství. Přicházíme s konkrétní sérií opatření, která by mohla zabránit odtoku miliard korun. Daňové ráje se musí řešit na třech úrovních – v zemích mimo EU, v rámci EU a v ČR.


Podle Pirátů je zdanění práce v Česku extrémně vysoké a částečně jsou na vině právě odtoky peněz do daňových rájů. Slevy na poplatníka se neměnily více, než deset let. Daňová zátěž přitom každý rok roste. „Abychom pouze nepřitahovali šrouby, společně s touto změnou předkládáme i zvýšení základních slev na poplatníka,” říká Fejrenčík. Piráti proto navrhují snížení daně z příjmu pro všechny pracující o více než 5000 korun ročně.“


Další zdroje: