Kde firma podniká, tam má také danit. Abychom toho dosáhli, máme v plánu zabránit únikům státních peněz do daňových rájů. Třeba zavedením daně z digitálních služeb na úrovni EU, tlakem na novelizaci legislativy o veřejných zakázkách a na registr koncových vlastníků. V neposlední řadě iniciujeme úpravy zákona o dani z příjmu, která zacelí mezery v českém daňovém právu.


Bude tak možné některé daně snížit, či finacovat důchody a reformu školství. Přicházíme s konkrétní sérií opatření, která by mohla zabránit odtoku miliard korun. Daňové ráje se musí řešit na třech úrovních – v zemích mimo EU, v rámci EU a v ČR.


Podle Pirátů je zdanění práce v Česku extrémně vysoké a částečně jsou na vině právě odtoky peněz do daňových rájů. Slevy na poplatníka se neměnily více, než deset let. Daňová zátěž přitom každý rok roste. „Abychom pouze nepřitahovali šrouby, společně s touto změnou předkládáme i zvýšení základních slev na poplatníka,” říká Fejrenčík. Piráti proto navrhují snížení daně z příjmu pro všechny pracující o více než 5000 korun ročně.“


Další zdroje: