AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Řepka nebo motýle? My vtom máme dlouhodobě jasno, aproto naši poslanci Radek Holomčík aDana Balcarová představili už před časem návrh naukončení povinného přimíchávání biopaliv dopohonných hmot. Naším cílem je zastavit znehodnocování zemědělské půdy pěstováním energetických plodin. Povinné přimíchávání biopaliv totiž přináší celou řadu problémů vevztahu kekrajině, ochraně půdy irozvoji venkova.

Řepka nebo motýle? My v tom máme dlouhodobě jasno, a proto naši poslanci Radek Holomčík a Dana Balcarová představili už před časem návrh na ukončení povinného přimíchávání biopaliv do pohonných hmot. Naším cílem je zastavit znehodnocování zemědělské půdy pěstováním energetických plodin. Povinné přimíchávání biopaliv totiž přináší celou řadu problémů ve vztahu ke krajině, ochraně půdy i rozvoji venkova.


Vhodnou alternativou řešení problému s biopalivy je podpora rozvoje technologií pro výrobu pokročilých biopaliv z odpadů a druhotných surovin. Vládním poslancům jde ale spíše o řepku, a proto náš návrh o 2 hlasy do druhého čtení neprošel. V boji proti znehodnocování naší zemědělské půdy ale budeme dál pokračovat.


Zdroje:


Návrh změny zákona dostupný zde