Povinná maturita z matematiky se ruší! Ministr školství totiž upustil od záměru zavedení povinné zkoušky z matematiky pro většinu maturitních oborů ve školním roce 2021/22. Ve hře tak zůstává i náš návrh na zachování svobodné volby mezi cizím jazykem a matematikou, který je tak opět blíž k úspěšnému prosazení.


Piráti představili návrh novely školského zákona a nové podoby maturitní zkoušky. Volají po zachování volby mezi matematikou a cizím jazykem ve společné části maturity, přiznání adekvátní kvalifikace žákům, kteří neuspěli u maturity, ale úspěšně zakončili poslední ročník studovaného oboru a přenosu písemných prací a ústních zkoušek do profilové části maturity, která je v gesci škol. Vláda vydala k pirátskému návrhu novely školského zákona neutrální stanovisko.


Předložený návrh minimalizuje rizika vyplývající z dosavadních výsledků žáků a plánovaného zavádění povinné maturity z matematiky. Prioritou Pirátů je zvyšování kvality výuky i rozvíjení matematické gramotnosti. Současná podoba maturity je však zcela nevyhovující, protože zadání ve společné části zkoušky dostatečně nezohledňuje obsah a cíle vzdělávání a to, co se žáci reálně učí. Problém s výukou matematiky spatřují Piráti již na úrovni základních škol.


Piráti chtějí do konce roku vytvořit platformu a společně s dalšími stranami jednat o nové podobě maturity a testování tak, jak avizovali na tiskové konferenci v červnu, kde návrh novely školského zákona představili. 30. října proběhne v Poslanecké sněmovně seminář Budoucnost maturit v ČR, nad kterým převzal záštitu sněmovní školský výbor.


Představa Pirátů o společné části maturity spočívá v tom, že by neměla být kvalifikační zkouškou, ale nástrojem pro ověření znalostí. Ověření kvalifikačních předpokladů by mohlo probíhat v profilové části maturity. Pro Piráty je zcela zásadní, aby bylo jasně stanoveno, co má maturita ověřovat a zadání testů by mělo odpovídat právě tomu, co se žáci v průběhu studia učí. Piráti navrhují bodové hodnocení, které bude mít pro zaměstnavatele i VŠ vyšší výpovědní hodnotu než pouhá informace o tom, zda žák maturitní zkoušku splnil nebo nesplnil. Některé části maturitní zkoušky by přitom mohli žáci absolvovat již v průběhu studia ve vyšších ročnících, včetně možnosti využití opravných termínů.


Zdroje: