AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Pro jedince sezdravotním postižením, kteří jsou aktivní natrhu práce, je současné snížení příspěvku navozidlo nespravedlivé ademotivační. Čím více je osoba sezdravotním postižením aktivní, tím nižší příspěvek naautomobil podle dnešního zákona žadatel dostává. Bez automobilu sevšak tito lidé obvykle neobejdou. Máme proto radost, že senaší poslankyni Olze Richterové podařilo Sněmovnou protlačit pozměňovací návrh, díky kterému zdravotně postižení pracující opříspěvky nepřijdou.

Pro jedince se zdravotním postižením, kteří jsou aktivní na trhu práce, je současné snížení příspěvku na vozidlo nespravedlivé a demotivační. Čím více je osoba se zdravotním postižením aktivní, tím nižší příspěvek na automobil podle dnešního zákona žadatel dostává. Bez automobilu se však tito lidé obvykle neobejdou. Máme proto radost, že se naší poslankyni Olze Richterové podařilo Sněmovnou protlačit pozměňovací návrh, díky kterému zdravotně postižení pracující o příspěvky nepřijdou.


Zdroje: