AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Rozhodně nechceme, aby sena Agrofert skládali čeští občané. Znovu jsme proto vyzvali české úřady, aby postupovaly podle zákona aspolečnosti Agrofert zastavily proplácení dotací. Nerespektování anedodržování zákona ostřetu zájmů aevropského finančního nařízení totiž vevýsledku bude mít proČeskou republiku závažné důsledky.

Rozhodně nechceme, aby se na Agrofert skládali čeští občané. Znovu jsme proto vyzvali české úřady, aby postupovaly podle zákona a společnosti Agrofert zastavily proplácení dotací. Nerespektování a nedodržování zákona o střetu zájmů a evropského finančního nařízení totiž ve výsledku bude mít pro Českou republiku závažné důsledky.


Zdroje: