AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Političtí trafikanti vevedení státních firem mají smůlu. Sněmovnou totiž prošel návrh nominačního zákona, dokterého sedíky Jakubovi Michálkovi aTomáši Martínkovi povedlo vyjednat několik našich pozměňovacích návrhů. Naše návrhy například obsahují srovnání věku uchazečů sjinými zákony, tedy snížení hranice na25 let, či přechodné ustanovení zajišťující větší nezávislost členů výboru.

Političtí trafikanti ve vedení státních firem mají smůlu. Sněmovnou totiž prošel návrh nominačního zákona, do kterého se díky Jakubovi Michálkovi a Tomáši Martínkovi povedlo vyjednat několik našich pozměňovacích návrhů. Naše návrhy například obsahují srovnání věku uchazečů s jinými zákony, tedy snížení hranice na 25 let, či přechodné ustanovení zajišťující větší nezávislost členů výboru.


Stát ovládá firmy spravující aktiva ve výši stovek miliard. Je proto důležité, aby v dozorčích radách seděli odborníci vybraní dle jasných kritérií, ne političtí trafikanti.


Další zdroje: