AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Do Rady ČTK byla zvolena naše kandidátka Angelika Bazalová, která získala 131 ze174 hlasů. Paní Bazalová je silnou nezávislou kandidátkou sbohatou profesní minulostí vBBC aČT. Jsme rádi, že poslanci většinově respektovali výsledky demokratických voleb azásadu poměrného zastoupení, podle níž poslední neobsazené místo vRadě ČTK náleželo Pirátům.

Do Rady ČTK byla zvolena naše kandidátka Angelika Bazalová, která získala 131 ze 174 hlasů. Paní Bazalová je silnou nezávislou kandidátkou s bohatou profesní minulostí v BBC a ČT. Jsme rádi, že poslanci většinově respektovali výsledky demokratických voleb a zásadu poměrného zastoupení, podle níž poslední neobsazené místo v Radě ČTK náleželo Pirátům.


Tisková zpráva:


Kandidátka Pirátů Angelika Bazalová byla zvolena do Rady ČTK


Dále v médiích: