AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Sněmovna schválila klíčový zákon prodigitalizaci české státní správy! Zákon oprávo nadigitální službu je zásadní zákon české digitalizace agarantuje občanům postupně do5 let možnost komunikovat súřady astátem elektronicky zpohodlí domova nebo zmobilního telefonu. Završila setak více než roční konstruktivní spolupráce sněmovních politických stran, odborníků zkomerční sféry aresortů ministerstev. Zákon vznikal pod Výborem proveřejnou správu aregionální rozvoj, kterému předsedá Pirát Ivan Bartoš.

Sněmovna schválila klíčový zákon pro digitalizaci české státní správy! Zákon o právo na digitální službu je zásadní zákon české digitalizace a garantuje občanům postupně do 5 let možnost komunikovat s úřady a státem elektronicky z pohodlí domova nebo z mobilního telefonu. Završila se tak více než roční konstruktivní spolupráce sněmovních politických stran, odborníků z komerční sféry a resortů ministerstev. Zákon vznikal pod Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kterému předsedá Pirát Ivan Bartoš.


Tisková zpráva:


Dále v médiích: