AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Digitální technická mapa dostala veSněmovně zelenou! Díky její existenci bude možné provádět přesnější územní plánování, zjednoduší sestavební řízení azefektivní seprocesy veřejné správy. Jde odalší velký legislativní úspěch Pirátů.

Digitální technická mapa dostala ve Sněmovně zelenou! Díky její existenci bude možné provádět přesnější územní plánování, zjednoduší se stavební řízení a zefektivní se procesy veřejné správy. Jde o další velký legislativní úspěch Pirátů.


Návrh vznikl pod záštitou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kterému předsedá Ivan Bartoš. Jednání se pravidelně účastnili zástupci většiny sněmovních stran, ICT unie, dotčených ministerstvech a samospráv.


„Zprovoznění digitální technické mapy je velkým krokem vpřed směrem k digitálně propojené společnosti, která je naším cílem. Věřím, že pomůže zjednodušit procesy ve veřejné správě a ocení ji i občané. Pokud budu chtít například stavět dům, mohu jednoduše z mapy vyčíst, kudy vedou inženýrské sítě jako elektrické vedení, vodovodní potrubí či kanalizace. Údaje z technické mapy jsou pak důležité i pro veřejnou správu, například při územním plánování. Je to jednoznačně posun k chytřejšímu nakládání s daty, což je cesta, kterou se musíme ubírat,” uvedl předseda Podvýboru pro eGovernment Pirát Ondřej Profant, který je jedním z předkladatelů návrhu.


Zdroje: