Po iniciativě našeho poslance Tomáše Martínka zapracovalo Ministerstvo financí ČR jeho pozměňovací návrh o prodloužení lhůty pro podání elektronického daňového přiznání o jeden měsíc ze současných tří měsíců na čtyři, a to do daňového balíčku Moje daně. Prodloužení lhůty má motivovat k vyššímu využití elektronické formy přiznání, která je byrokraticky méně náročná.