Interpelovali jsme vládu kvůli nezákonnému přijetí některých krizových opatření v nouzovém stavu, která byla vydána v souvislosti s epidemií koronaviru. Účelem je zajistit, aby vláda při svých krocích dodržovala platné zákony a neomezovala nad rámec zákona práva občanů, samospráv a poslanců. Jakub Michálek také vládě navrhl, aby zpracovala analýzu dopadu na zavřené podniky a částečně jim újmu kompenzovala na základě výpočtu bez nutnosti individuálního znaleckého posudku.

Michálek ve své sedmistránkové interpelaci vytýká vládě následující právní přešlapy:

  1. Volby do Senátu na Teplicku odložila bez předložení zákona, ač to ústavní pořádek vyžaduje.
  2. Nezákonně zakázala konání zastupitelstev samospráv.
  3. Nedostatečně odůvodňuje krizová opatření, čímž zvyšuje riziko jejich zrušení soudy.
  4. Chybně odůvodňuje režim náhrady škody vzniklé opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR.
  5. Dává pouze několik hodin k prostudování návrhů poslancům, přestože by to mělo být alespoň 24 hodin.

Poslanec zvolil cestu interpelace, aby vládu pohnul k tomu, že nápravu problémů provede z vlastní iniciativy. Výrazné aktivity ke zpochybňování opatření vlády nepovažuje v tuto chvíli za vhodné. ,,Pokud by vláda považovala za potřebné zákony v důsledku nouzového stavu změnit, jsem já i moji kolegové připraveni projednat návrhy změn v řádu dnů ve stavu legislativní nouze," zdůraznil Michálek.

Další zdroje: