Upozornili jsme na snahu vlády využít koronavirovou krizi k rozmontování demokratického systému. Ministerstvo obrany navrhlo, aby v případě neakceschopnosti parlamentu krizové rozhodování přešlo zcela na vládu. A v případě nefunkčnosti vlády má rozhodovat premiér. Důsledkem navrhovaného kroku by bylo vyhlášování stavu ohrožení státu nebo válečného stavu samotnou vládou nebo premiérem, aniž by tento vyžadoval potvrzení parlamentem v pevném časovém limitu. Jednalo by se o ohrožení principů parlamentní demokracie a dělby moci, kdy exekutiva se musí opírat o důvěru a souhlas parlamentu. Díky rychlé reakci Vojtěcha Pikala však vláda dala od svého návrhu ruce pryč.

Zdroje: