Na dohodu pracují i rodiče, často matky samoživitelky, mladí lidé, kteří si přivydělávají při studiu, invalidní důchodci, lidé před důchodem a senioři. Jde i o asistenty pedagogů a učitele, kteří pracují pouze na částečný pracovní úvazek. Piráti prosadili nárok na ošetřovné i pro tyto pracující.

V cca čtvrtině případů platili zdravotní, sociální i nemocenské pojištění. Řada z nich má doma děti kvůli zavřeným školám, jinou práci si tedy ani hledat nemohou. Jde o skupinu cca 150 tisíc lidí, kteří platili pojistné. Dát několika desítkám tisíc z nich ošetřovné je prevence hlubších průšvihů.

Tématu "proč nenechat celé rodiny s menším příjmem v době krize padnout na dno" se věnuji od března (dopis na MPSV z 11.3. a další 22. a 30.3.) v projevu v Poslanecké sněmovně ze 7. dubna. Téměř čtvrtina českých domácností nemá úspory na to, aby se snadno vypořádala s nečekaným výdajem nad 10 tisíc korun.

Ministryně práce a sociálních věcí 10. března avizovala, že lidem ve finančních potížích způsobených zavřenými školami a nečekanou péčí o děti budou k dispozici dávky MOP - mimořádné okamžité pomoci a OČR - ošetřovné. O OSVČ a lidech na dohodách nepadlo ani slovo.

11. března jsem jí proto odeslala otevřený dopis.

24. března se v Poslanecké sněmovně a o den později i v Senátu rozhodlo o rozšíření ošetřovného i na živnostníky (spolu s odpuštěním půlročního placení odvodů). Pirátský návrh ošetřovného pro dohodáře MPSV explicitně zamítlo.

29. března však J. Maláčová podporu lidem na dohodách v rozhovoru v DVTV přislíbila. 30.března jsem proto spustila akci Dotazník, abych získala co nejvíc konkrétních příběhů.

2. dubna mělo MPSV přijít s návrhem podpory pro dohodáře, a nic. Podle webu Peníze ještě o několik dní později ministryně uvedla, že návrh má pouze zpoždění. Nikdy víc jsme však o něm neslyšeli.

Na neřešenou situaci dohodářů jsem tedy znovu upozornila 7. dubna v Poslanecké sněmovně. Video zde. Vláda při hlasování byla proti.

15. dubna jsme se na Výboru pro sociální politiku od náměstků MPSV dozvěděli, že podpora pro dohodáře se zatím neplánuje a že proto nemají ani žádnou konkrétní představu o tom, jak by mohla být vyplácena.

17. dubna - ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že o státní podporu požádalo k tomuto datu téměř 200 tisíc lidí. O dohodářích se ani nezmínila. Stejný den J. Maláčová oznámila, že po podrobném ministerském zmapování situace lidí na dohodách, došla k závěru, že dostatečné bude pouze vyplácení dávky MOP. Údajně totiž prý nejde o více než 10 tisíc lidí, kteří reálně státní podporu potřebují. Jenže to číslo nedává smysl. Jde o výrazně víc lidí. Neumím si to vysvětlit jinak, než že MPSV uvedlo pouze pracovníky na DPP s výdělkem přesahujícím 10 tisíc korun měsíčně (vylučujíc všechny ty, kteří na DPP vydělávají míň, případně všechny ty, co pracují na DPČ). Dohodáři jsou přitom dohledatelní v databázi finační správy i ČSSZ a celkem jich je mnoho set tisíc, pojistné bylo minulý měsíc odváděno ze zhruba 235 tisíc smluv, proto ten odhad cca 150 tisíc osob, o něž jde.

18.dubna jsem proto spustila ještě akci Dotazník č. 2, skrze který jsem zjišťovala zkušenosti lidí při čerpání dávky MOP. Potvrdilo se mi tak, že získání mimořádné pomoci zdaleka neprobíhá tak hladce, jak se to prezentuje (zhruba polovina žadatelů dávku nedostane, případně až s velkým časovým zpožděním). Mnoho dohodářů i kvůli tomu nadále bylo bez podpory.

Věci se změnily až po víkendové reportáži o dohodářích ve 168 hodinách na ČT a mnoha článcích v dalších médiích.

V pondělí ještě MPSV propagovalo jako řešení situace dávku MOP.

V úterý 21. dubna dopoledne na výboru pro sociální politiku pan náměstek uvedl, že právě píšou pozměňovací návrh. To bylo 10 hodin. Ve 14:30 ho nahráli do systému Sněmovny, a kolem 17:30 jsme ho schválili. Dohodářům tak bylo 21. dubna přiznáno právo na čerpání ošetřovného. Všimněte si ale, že od posledního veřejného zamítavého (nebo mlčícího) stanoviska ministryní Maláčové a Schillerové uplynuly pouze 4 dny. A řada mediálně položených otázek, proč tyto lidi, pokud platili pojistné, vynechat.