Nesmíme promarnit chvíli, kdy probíhají největší investice a rozhodnutí v moderních dějinách tohoto státu. Nespokojme se pouze s "návratem do normálu"! My proto Budoucnost řešíme teď! Máme plán, jaké kroky, zákony a opatření je třeba udělat, abychom zajistili pro naši zemi potřebné změny a rozvoj v oblastech ekonomiky, zdravotnictví, vzdělávání, sociální politiky a hlavně soudržnosti a modernizaci země. Tahle šance nám nesmí utéct!


Tisková zpráva:


Dále v médiích: