AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Nesmíme promarnit chvíli, kdy probíhají největší investice arozhodnutí vmoderních dějinách tohoto státu. Nespokojme sepouze s&quot;návratem donormálu&quot;! My proto <a href="https://budoucnostresimeted.cz">Budoucnost řešíme teď</a>! Máme plán, jaké kroky, zákony aopatření je třeba udělat, abychom zajistili pronaši zemi potřebné změny arozvoj voblastech ekonomiky, zdravotnictví, vzdělávání, sociální politiky ahlavně soudržnosti amodernizaci země. Tahle šance nám nesmí utéct!

Nesmíme promarnit chvíli, kdy probíhají největší investice a rozhodnutí v moderních dějinách tohoto státu. Nespokojme se pouze s "návratem do normálu"! My proto Budoucnost řešíme teď! Máme plán, jaké kroky, zákony a opatření je třeba udělat, abychom zajistili pro naši zemi potřebné změny a rozvoj v oblastech ekonomiky, zdravotnictví, vzdělávání, sociální politiky a hlavně soudržnosti a modernizaci země. Tahle šance nám nesmí utéct!


Tisková zpráva:


Dále v médiích: