AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Novák nebo Nováková? Podle nás by ve21. století mělo být samozřejmostí, že si každá žena otvaru svého příjmení sama svobodně rozhodne. Před časem proto náš poslanec Ondřej Profant předložil návrh zaručující svobodný výběr tvaru příjmení ateď ho podpořil garanční výbor. Máme vplánu změnit současný zkostnatělý stav, kdy ženy musí lhát, aby splnily nastavené podmínky promožnost zvolit si příjmení bez přípony -ová.

Novák nebo Nováková? Podle nás by ve 21. století mělo být samozřejmostí, že si každá žena o tvaru svého příjmení sama svobodně rozhodne. Před časem proto náš poslanec Ondřej Profant předložil návrh zaručující svobodný výběr tvaru příjmení a teď ho podpořil garanční výbor. Máme v plánu změnit současný zkostnatělý stav, kdy ženy musí lhát, aby splnily nastavené podmínky pro možnost zvolit si příjmení bez přípony -ová.


Mediální výstupy: