AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Společně sdalšími opozičními stranami senám podařilo prosadit mimořádnou schůzi kekoronavirové epidemii. Vláda má nějaké škraloupy, ale hlavně není možné zaspat před riziky dalších vln. Připravili jsme jí proto pár domácích úkolů naléto, aby pak napodzim Českou republiku případná druhá vlna epidemie koronaviru nepřekvapila. #budoucnostresimeted

Společně s dalšími opozičními stranami se nám podařilo prosadit mimořádnou schůzi ke koronavirové epidemii. Vláda má nějaké škraloupy, ale hlavně není možné zaspat před riziky dalších vln. Připravili jsme jí proto pár domácích úkolů na léto, aby pak na podzim Českou republiku případná druhá vlna epidemie koronaviru nepřekvapila. #budoucnostresimeted


Po vládě chceme, aby:


  • Začala více testovat.
  • Konečně spustila chytrou karanténu.
  • Začala kroky plánovat, a ne si je vymýšlela za pochodu.
  • Myslela na chudší rodiny a seniory.

Mediální výstupy: