AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Zastavili jsme vládní snahu vysát zveřejných rozpočtů 100 miliard korun, kterými vláda chtěla dotovat velké firmy aholdingy. Vláda totiž narychlo Sněmovnou tlačila návrh umožňující firmám, které byly loni apředloni vzisku aletos budou veztrátě, aby si daně, které zaplatily loni, nechaly vrátit. Pokud by nařízení prošlo, jednalo by seo největší zásek doveřejných rozpočtů zacelé období koronakrize. Potlaku našeho poslance Mikuláše Ferjenčíka sevšak nakonec povedlo zastropovat maximální daňovou ztrátu na30 milionů, podobně jako je tomu vostatních zemích EU.

Zastavili jsme vládní snahu vysát z veřejných rozpočtů 100 miliard korun, kterými vláda chtěla dotovat velké firmy a holdingy. Vláda totiž narychlo Sněmovnou tlačila návrh umožňující firmám, které byly loni a předloni v zisku a letos budou ve ztrátě, aby si daně, které zaplatily loni, nechaly vrátit. Pokud by nařízení prošlo, jednalo by se o největší zásek do veřejných rozpočtů za celé období koronakrize. Po tlaku našeho poslance Mikuláše Ferjenčíka se však nakonec povedlo zastropovat maximální daňovou ztrátu na 30 milionů, podobně jako je tomu v ostatních zemích EU.


Mediální výstupy: