AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Velký úspěch. Vrámci návrhu zákona ourychlení výstavby infrastruktury senašemu poslanci Ondřeji Polanskému povedlo prosadit také zavedení elektronického stavebního deníku! Povinně ho budou muset vést všichni dodavatelé stavebních prací unadlimitních veřejných zakázek. Elektronický stavební deník zrychlí, zefektivní apředevším zlepší kontrolu průběhu prací avýrazně zmenší prostor prokorupci.

Velký úspěch. V rámci návrhu zákona o urychlení výstavby infrastruktury se našemu poslanci Ondřeji Polanskému povedlo prosadit také zavedení elektronického stavebního deníku! Povinně ho budou muset vést všichni dodavatelé stavebních prací u nadlimitních veřejných zakázek. Elektronický stavební deník zrychlí, zefektivní a především zlepší kontrolu průběhu prací a výrazně zmenší prostor pro korupci.


Mediální výstupy: