Velký úspěch. V rámci návrhu zákona o urychlení výstavby infrastruktury se našemu poslanci Ondřeji Polanskému povedlo prosadit také zavedení elektronického stavebního deníku! Povinně ho budou muset vést všichni dodavatelé stavebních prací u nadlimitních veřejných zakázek. Elektronický stavební deník zrychlí, zefektivní a především zlepší kontrolu průběhu prací a výrazně zmenší prostor pro korupci.


Mediální výstupy: