AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Sucho nadalší volební období nepočká, proto naši poslanci Radek Holomčík, Dana Balcarová, Jan Pošvář aFrantišek Elfmark představili plán <a href="https://bit.ly/VoduResimeTed">Vodu řešíme teď</a> proti vysychání naší krajiny. Plán sezaměřuje na4 základní příčiny sucha. Zásadní pronás je dostupná akvalitní pitná voda, zdravá krajina, živá iudržitelná města amotivovaný hospodář.

Sucho na další volební období nepočká, proto naši poslanci Radek Holomčík, Dana Balcarová, Jan Pošvář a František Elfmark představili plán Vodu řešíme teď proti vysychání naší krajiny. Plán se zaměřuje na 4 základní příčiny sucha. Zásadní pro nás je dostupná a kvalitní pitná voda, zdravá krajina, živá i udržitelná města a motivovaný hospodář.


Mediální výstupy: