AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Tříměsíční úsilí sevyplatilo, Senátem prošla pomoc také pro150 000 nejohroženějších pracujících, nakteré vláda odzačátku krize zapomínala. Kompenzační bonus konečně dostanou také lidé pracující narůzné formy dohod, přičemž největší skupinu znich tvoří maminky narodičovské nebo invalidní astarobní důchodci. Náš tlak měl smysl!

Tříměsíční úsilí se vyplatilo, Senátem prošla pomoc také pro 150 000 nejohroženějších pracujících, na které vláda od začátku krize zapomínala. Kompenzační bonus konečně dostanou také lidé pracující na různé formy dohod, přičemž největší skupinu z nich tvoří maminky na rodičovské nebo invalidní a starobní důchodci. Náš tlak měl smysl!