AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Po měsících čekání sevláda konečně inspirovala naším návrhem nazavedení systému stupňů pohotovosti při rozšíření epidemie koronaviru vregionech. Takzvaný pandemický semafor totiž už vdubnu navrhl a28. května představil Jakub Michálek. Včervnu pak Sněmovna nanávrh Pirátů uložila Ministerstvu zdravotnictví, aby tento semafor vypracovalo. Počtvrt roce je řešení konečně nasvětě.

Po měsících čekání se vláda konečně inspirovala naším návrhem na zavedení systému stupňů pohotovosti při rozšíření epidemie koronaviru v regionech. Takzvaný pandemický semafor totiž už v dubnu navrhl a 28. května představil Jakub Michálek. V červnu pak Sněmovna na návrh Pirátů uložila Ministerstvu zdravotnictví, aby tento semafor vypracovalo. Po čtvrt roce je řešení konečně na světě.