AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Díky vaší podpoře usedlo přes sto pirátských zastupitelů vevedení jednotlivých krajů pocelé zemi. Vněkterých krajích jsme sezároveň stali členy krajských rad amáme tak konečně šanci dělat transparentní politiku také nakrajské úrovni. Vaše hlasy navíc dostaly doSenátu také neúnavnou bojovnici proti exekučnímu byznysu Adélu Šípovou apomohly obhájit senátorský post společnému kandidátovi Davidu Smoljakovi. Děkujeme!

Díky vaší podpoře usedlo přes sto pirátských zastupitelů ve vedení jednotlivých krajů po celé zemi. V některých krajích jsme se zároveň stali členy krajských rad a máme tak konečně šanci dělat transparentní politiku také na krajské úrovni. Vaše hlasy navíc dostaly do Senátu také neúnavnou bojovnici proti exekučnímu byznysu Adélu Šípovou a pomohly obhájit senátorský post společnému kandidátovi Davidu Smoljakovi. Děkujeme!


Tisková zpráva