Na neveřejném jednání sněmovního zdravotního výboru podpořil ředitel ÚZIS, který je za zveřejňování dat odpovědný, návrh poslance za ANO, aby se údaje o počtech mrtvých zveřejňovaly pouze v delších časových úsecích, nikoli denně. Zdůvodňoval to obavami ze šíření strachu mezi veřejností. Proti návrhu vystoupila i pirátská poslankyně Olga Richterová. Problém vidíme v tom, že bez úplných dat mohou vědci jen těžko modelovat matematické modely, které se snaží analyzovat a případně předvídat chování viru a vývoj situace. Zároveň jsou data indikátorem toho, jak Česko zvládá boj s pandemií. Pokud návrh na omezení přichází v době nejhorších výsledků ČR od počátku pandemie, nelze se zbavit dojmu, že nejde o důvody věcné, nýbrž politické.


Od začátku pandemie Piráti bojují za zveřejňování úplných souhrnných dat o průběhu a dopadech pandemie Covid-19. To se v květnu 2020 nakonec podařilo prosadit - viz #31717. S příchodem druhé vlny a nezvládnuté přípravy na ni ze strany vlády ale vyvstal nový problém.


Na názor ohledně zveřenjňování či nezveřejňování dat se následně Olga Richterová dotazovala premiéra Babiše na pravidelných interpelacích v poslanecké sněmovně (12.11.2020). Premiér neodpověděl. Šlo už o druhé vystoupení na toto téma, poprvé se na data o počtech mrtvých dotazovala na schůzi Poslanecké sněmovny dne 22.10.2020. Ani tehdy se nedočkala odpovědi.


vystoupení Olgy Richterové v PSP ČR 22.10.: Opravdu Olga Richterová lže, pane premiére? idnes.cz: Babiš a Richterová se přeli, zda je Česko nejhorší v počtu úmrtí s covid-19 irozhlas.cz: Přestat uvádět denní počty zemřelých? ‚Nejsem tak statečný,‘ uvedl šéfstatistik Dušek před poslanci blesk.cz: „Zatajit“, kolik lidí denně zemřelo na covid? Šéf statistiků je pro. „Ale nejsem tak statečný,“ tvrdí vystoupení Olgy Richterové v PSP ČR 12.11.: Předseda vlády zapomněl odpovídat na otázky a jen urážel