AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Na neveřejném jednání sněmovního zdravotního výboru podpořil ředitel ÚZIS, který je zazveřejňování dat odpovědný, návrh poslance zaANO, aby seúdaje opočtech mrtvých zveřejňovaly pouze vdelších časových úsecích, nikoli denně. Zdůvodňoval to obavami zešíření strachu mezi veřejností. Proti návrhu vystoupila ipirátská poslankyně Olga Richterová. Problém vidíme vtom, že bez úplných dat mohou vědci jen těžko modelovat matematické modely, které sesnaží analyzovat apřípadně předvídat chování viru avývoj situace. Zároveň jsou data indikátorem toho, jak Česko zvládá boj spandemií. Pokud návrh naomezení přichází vdobě nejhorších výsledků ČR odpočátku pandemie, nelze sezbavit dojmu, že nejde odůvody věcné, nýbrž politické.

Na neveřejném jednání sněmovního zdravotního výboru podpořil ředitel ÚZIS, který je za zveřejňování dat odpovědný, návrh poslance za ANO, aby se údaje o počtech mrtvých zveřejňovaly pouze v delších časových úsecích, nikoli denně. Zdůvodňoval to obavami ze šíření strachu mezi veřejností. Proti návrhu vystoupila i pirátská poslankyně Olga Richterová. Problém vidíme v tom, že bez úplných dat mohou vědci jen těžko modelovat matematické modely, které se snaží analyzovat a případně předvídat chování viru a vývoj situace. Zároveň jsou data indikátorem toho, jak Česko zvládá boj s pandemií. Pokud návrh na omezení přichází v době nejhorších výsledků ČR od počátku pandemie, nelze se zbavit dojmu, že nejde o důvody věcné, nýbrž politické.


Od začátku pandemie Piráti bojují za zveřejňování úplných souhrnných dat o průběhu a dopadech pandemie Covid-19. To se v květnu 2020 nakonec podařilo prosadit - viz #31717. S příchodem druhé vlny a nezvládnuté přípravy na ni ze strany vlády ale vyvstal nový problém.


Na názor ohledně zveřenjňování či nezveřejňování dat se následně Olga Richterová dotazovala premiéra Babiše na pravidelných interpelacích v poslanecké sněmovně (12.11.2020). Premiér neodpověděl. Šlo už o druhé vystoupení na toto téma, poprvé se na data o počtech mrtvých dotazovala na schůzi Poslanecké sněmovny dne 22.10.2020. Ani tehdy se nedočkala odpovědi.


vystoupení Olgy Richterové v PSP ČR 22.10.: Opravdu Olga Richterová lže, pane premiére? idnes.cz: Babiš a Richterová se přeli, zda je Česko nejhorší v počtu úmrtí s covid-19 irozhlas.cz: Přestat uvádět denní počty zemřelých? ‚Nejsem tak statečný,‘ uvedl šéfstatistik Dušek před poslanci blesk.cz: „Zatajit“, kolik lidí denně zemřelo na covid? Šéf statistiků je pro. „Ale nejsem tak statečný,“ tvrdí vystoupení Olgy Richterové v PSP ČR 12.11.: Předseda vlády zapomněl odpovídat na otázky a jen urážel