Původní vládní návrh zákona o soudních tlumočnících a překladatelích obsahoval řadu ustanovení, která by v praxi znamenala značné problémy. Ve Sněmovně se podařilo přesvědčit všechny strany kromě vládních, že schválené znění zákona není v pořádku. Ještě než zákon vstoupil v platnost, začala tedy skupina poslanců pracovat na jeho novele. A to ve spolupráci s tlumočníky a zástupci Ministerstva spravedlnosti, aby se dosáhlo konsenzu a napravily se nedostatky původního návrhu. Ve finále byly všechny původní připomínky zapracovány. Podařilo se tak například snížit výši sankcí, zrušit archivační povinnost či rozšířit možnost odmítnout úkon. Díky tomu nevznikl zmatek v překladatelské a tlumočnické praxi.


V březnu 2019 byl ve Sněmovně schválen Vládní návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (ST 73). Připomínky Pirátů, resp. tlumočníků z praxe, byly podány jako pozměňovací návrhy k zákonu. Neprošly.


Návrh obsahoval několik ustanovení, která by v praxi znamenala značné problémy pro výkon praxe soudních tlumočníků a překladatelů. Například výši sankcí, která neodpovídala reálným příjmům tlumočníků a překladatelů, byla tam (náročná) archivační povinnost, což nedávalo smysl, když doklady tlumočnických a překladatelských výkonů jsou přímo součástí spisů, a vznikla by tak zdvojená archivace, nebo chyběla možnost odmítnout úkon pro nedostatek odbornosti či pro jiné vážné důvody. To bylo také nesmírně potřeba změnit, protože jinak by tlumočníci a překladatelé, většinou živnostníci kombinující (menší) objem práce pro soudy s prací jinou, byli de facto v permanentní pohotovosti. Naopak co chybělo a bylo potřeba - aby dobře fungovala součinnost státní správy, orgánů veřejné moci, když zadávají tlumočnický či překladatelský úkon.


Ve Sněmovně se podařilo přesvědčit všechny strany kromě vládních (ANO a ČSSD), že schválené znění zákona není v pořádku a sněmovna neschválila zákon vrácený Senátem. Jakub Michálek poté navrhl přerušení jednání.


Ještě než zákon vstoupil v platnost, začala tedy skupina poslanců včetně Olgy Richterové a prof. H. Válkové pracovat na novele zákona. A to ve spolupráci s tlumočníky a zástupci Ministerstva spravedlnosti, aby se dosáhlo konsenzu a napravily se nedostatky původního návrhu. Ve finále byly všechny původní připomínky zapracovány. Podařilo se tak mj. snížit výši sankcí, zrušit archivační povinnost či rozšířit možnost odmítnout úkon.


Nevznikl díky tomu zmatek v praxi. V účinnost vstoupily změny jako jeden celek.


Vystoupení Olgy Richterové na schůzi PSP ČR: Trestuhodná lhostejnost ministerstva k problematice soudních tlumočníků Návrh novely zákona: ST 663 pirati.cz: Intervence Pirátů u zákona o soudních tlumočnících přinesla své ovoce. Byly odstraněny zbytečné překážky aktualne.cz: Jak se nám povedlo zabránit konci soudního tlumočení v Česku, např. pro neslyšící Odborný časopis ToP - JTP: Trnitá cesta k novému zákonu o soudních tlumočnících a překladatelích Komora soudních tlumočníků ČR: Samostatný TLUMOČNICKÝ ZÁKON opět míří do Poslanecké sněmovny