Zaznamenali jsme úspěch na výboru pro sociální politiku, který podpořil novelu exekučního řádu našeho poslance Lukáše Koláříka včetně principu 1 dlužník = 1 exekutor v místě bydliště. Schválení tohoto principu pomůže v boji s exekučním byznysem a usnadní cestu dlužníků z exekuce.

„Dnešní jednání považuji za úspěch, protože problematika exekucí je společným jmenovatelem všech sociálních problémů od bezdomovectví až po sebevraždy. Beru to jako signál, že princip 1 dlužník = 1 exekutor v místě bydliště, je z hlediska pozitivních dopadů na životní podmínky dlužníků jedním z vhodných řešení. Stanovisko výboru pro sociální politiku, společně s dřívějším souhlasným stanoviskem Ministerstva práce a sociálních věcí, jsou silnými kartami, které mohou poslance přesvědčit, aby nakonec slučování exekucí podpořili,“ říká náš poslanec Lukáš Kolářík.