Přípravy na bezpečný návrat dětí do škol nesmí vláda zaspat stejně jako testování ve firmách. Proto jsme společně se Starosty připravili plán bezpečného návratu dětí do škol, o kterém jsme také jednali s ministrem Plagou. Na většině bodech přitom panovala shoda a pan ministr přislíbil zařazení našich připomínek do strategie ministerstva.

Strategie návratu musí podle nás stát na čtyřech základních pilířích:

  • Přípravě testování žáků a zaměstnanců škol.
  • Zrychleném očkování učitelů v rizikových skupinách a učitelů pověřených prezenční výukou.
  • Masové distribuci ochranných pomůcek.
  • Posílení pravomocí ředitelů a ředitelek, aby si mohli sami po konzultaci s hygienami a zřizovateli vyhodnotit lokální situaci a nastavit vyhovující systém výuky. (Může jít například o rotace tříd, využití méně početných studijních skupin nebo i venkovní výuku. Zároveň je nutné školám zajistit potřebnou metodickou podporu, jak mají postupovat.)

Tiskové zprávy: