AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Přípravy nabezpečný návrat dětí do škol nesmí vláda zaspat stejně jako testování ve firmách. Proto jsme společně se Starosty připravili plán bezpečného návratu dětí do škol, o kterém jsme také jednali s ministrem Plagou. Na většině bodech přitom panovala shoda a pan ministr přislíbil zařazení našich připomínek do strategie ministerstva.

Přípravy na bezpečný návrat dětí do škol nesmí vláda zaspat stejně jako testování ve firmách. Proto jsme společně se Starosty připravili plán bezpečného návratu dětí do škol, o kterém jsme také jednali s ministrem Plagou. Na většině bodech přitom panovala shoda a pan ministr přislíbil zařazení našich připomínek do strategie ministerstva.

Strategie návratu musí podle nás stát na čtyřech základních pilířích:

  • Přípravě testování žáků a zaměstnanců škol.
  • Zrychleném očkování učitelů v rizikových skupinách a učitelů pověřených prezenční výukou.
  • Masové distribuci ochranných pomůcek.
  • Posílení pravomocí ředitelů a ředitelek, aby si mohli sami po konzultaci s hygienami a zřizovateli vyhodnotit lokální situaci a nastavit vyhovující systém výuky. (Může jít například o rotace tříd, využití méně početných studijních skupin nebo i venkovní výuku. Zároveň je nutné školám zajistit potřebnou metodickou podporu, jak mají postupovat.)

Tiskové zprávy: