AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Pokračujeme vboji zabezpečné anediskriminující covidové pasy naevropské úrovni. Jde nám oto, aby vEvropě platila stejná pravidla proočkované aotestované občany. Stejně tak proty, kteří už vminulosti covid-19 prodělali. Nechceme nikoho odstrkovat navedlejší kolej jenom kvůli tomu, že například nemůže očkování podstoupit. Naše návrhy sepodařilo vyjednat naúrovni evropské frakce anyní pokračují jednání vrámci celého Evropského parlamentu.

Pokračujeme v boji za bezpečné a nediskriminující covidové pasy na evropské úrovni. Jde nám o to, aby v Evropě platila stejná pravidla pro očkované a otestované občany. Stejně tak pro ty, kteří už v minulosti covid-19 prodělali. Nechceme nikoho odstrkovat na vedlejší kolej jenom kvůli tomu, že například nemůže očkování podstoupit. Naše návrhy se podařilo vyjednat na úrovni evropské frakce a nyní pokračují jednání v rámci celého Evropského parlamentu.


Tisková zpráva: