AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Díky Vojtěchu Pikalovi aJanu Farskému senám povedlo vyjednat aSněmovnou společně prosadit kompromis volebního zákona, který počítá sezachováním 14 volebních krajů as poměrností při přepočítávání hlasů namandáty. Jedná sepodle nás onejférovější variantu, při které budou omandátech rozhodovat voliči, nikoliv šéfové jednotlivých politických stran. Vrámci jednání jsme zároveň akceptovali navyšovací klauzuli utří avíce stran na8 a11 procent. Sice seani napodruhé nepodařilo protlačit možnost korespondenčních voleb, nicméně budeme ojejich prosazení nadále usilovat.

Díky Vojtěchu Pikalovi a Janu Farskému se nám povedlo vyjednat a Sněmovnou společně prosadit kompromis volebního zákona, který počítá se zachováním 14 volebních krajů a s poměrností při přepočítávání hlasů na mandáty. Jedná se podle nás o nejférovější variantu, při které budou o mandátech rozhodovat voliči, nikoliv šéfové jednotlivých politických stran. V rámci jednání jsme zároveň akceptovali navyšovací klauzuli u tří a více stran na 8 a 11 procent. Sice se ani napodruhé nepodařilo protlačit možnost korespondenčních voleb, nicméně budeme o jejich prosazení nadále usilovat.


Tisková zpráva: