AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Chtěli bychom ženám usnadnit přístup kporodním asistentkám tak, aby proně bylo období šestinedělí co nejsnazší anebylo doprovázené zbytečnou byrokracií. Proto naše první místopředsedkyně Olga Richterová nasněmovním zdravotním výboru navrhla, aby působení porodních asistentek hrazené pojišťovnou nebylo vázané pouze nanutnost žádanky odlékaře. Náš návrh má podporu řady sdružení zabývajících seporodnictví alidskými právy. Je mezi nimi iiniciativa Chci svoji porodní asistentku, pod jejíž otevřený dopis seběhem pár dnů shromáždilo více než 2600 podpisů.

Chtěli bychom ženám usnadnit přístup k porodním asistentkám tak, aby pro ně bylo období šestinedělí co nejsnazší a nebylo doprovázené zbytečnou byrokracií. Proto naše první místopředsedkyně Olga Richterová na sněmovním zdravotním výboru navrhla, aby působení porodních asistentek hrazené pojišťovnou nebylo vázané pouze na nutnost žádanky od lékaře. Náš návrh má podporu řady sdružení zabývajících se porodnictví a lidskými právy. Je mezi nimi i iniciativa Chci svoji porodní asistentku, pod jejíž otevřený dopis se během pár dnů shromáždilo více než 2600 podpisů.


Tisková zpráva: