České školství si už nemůže dovolit další plošné uzavření. Proto naši poslanci připravili strategii, jak v případě další vlny epidemie ve školství postupovat. Je podle nás klíčové, aby o cílených opatřeních rozhodovaly místní orgány na úrovni jednotlivých okresů podle situace v daném místě. K plošnému zavírání již znovu nesmí dojít.