Sněmovna v prvním čtení schválila návrh státního rozpočtu naší vlády. Splnili jsme slib daný občanům. Oproti návrhu paní Schillerové se snížil schodek o 100 miliard bez zvyšování daní a začali jsme boj s inflací. Finance půjdou na důležité věci jako jsou například investice do vzdělání, na covidovou pomoc či na podporu lidí zasažených energetickou krizí nebo valorizaci důchodů. Za zásadní považujeme i příslib vlády a K15 ohledně naplňování dalších prioritních oblastí napříč resorty během roku.

Tisková zpráva:Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení návrh státního rozpočtu