Piráti, ve spolupráci s MPSV, připravili jednodušší žádost o příspěvek na bydlení. Od července 2022 není nutné žádat o příspěvek na bydlení každoročně, příspěvek bude poskytovaný na dobu neurčitou. Náklady na bydlení a příjmy domácností se nebudou dokládat čtvrtletně, ale pouze pololetně. Postupně se budou umenšovat požadavky například pro majitele bytů, co musí dodat nájemci, což je samozřejmě velká bariéra při uzavírání smluv pro lidi, kteří potřebují příspěvek na bydlení. Stejně tak se velice osvědčí to, že bude stačit vyfotit doklady na mobil, pouze v případech pochybností se pak bude řešit kontrola.

„Žádost je složitá jak hlavolam, lidé nemají dostatek informací a minulé vlády s tím nic nedělaly. Díky naší úpravě na podporu dosáhne víc lidí. Pracujeme i na tom, aby celý proces mohl běžet online bez nutnosti návštěvy Úřadu práce, ačkoliv i tato možnost zůstane. Doklady bude možné snadno nahrát elektronicky, třeba vyfocené na mobilní telefon, bez nutnosti stání dlouhých front na úřadě s originálem. Je nesmyslné vyplňovat 14 papírů o údajích, které už stát v databázích má,“ vysvětlila Richterová.

Tisková zpráva: Uzavírat zkrácené úvazky a čerpat příspěvky na bydlení bude díky Pirátům jednodušší