Napravili jsme další nespravedlnost. To je dobrá zpráva pro pěstouny v České republice. Sněmovna i Senát schválili novelu zákona o účasti na důchodovém pojištění pro nezprostředkované pěstouny. Ti, kteří v systému byli před 1.1. letošního roku, už nebudou muset za dobu péče platit důchodové a zdravotní pojištění. Pěstounství u nich bude patřit do takzvané náhradní a vyloučené doby a při výpočtu penze se bude zohledňovat. To je důležité především pro budoucí posuzování nároku na důchod.

Noví nezprostředkovaní pěstouni také budou mít alespoň dvouletou adaptační dobu, po kterou za ně bude pojištění platit stát, aby měly děti i oni čas si na nové rodinné uspořádání zvyknout.