Od 1. července 2022 platí nová sleva ve veřejné drážní a silniční dopravě. Na základě této slevy si můžou cestující, kteří pobírají invalidní důchod s invaliditou ve třetím stupni či jsou uznáni ve třetím stupni, a nejsou držiteli průkazu ZTP, pořizovat jízdní doklady na pravidelné spoje v oblasti veřejné drážní a veřejné linkové dopravy – s výjimkou městské hromadné dopravy – za cenu 50 % z obyčejného jízdného.

Stačí mít QR kód od České správy sociálního zabezpečení a při nákupu jízdenky OneTicket vyberou příslušný tarif pro invalidy třetího stupně. A je to .

„Slevy nově zahrnují i ty invalidní důchodce třetího stupně, kteří nejsou držiteli průkazu ZTP. Minulá vláda se vymlouvala na pravidla EU, ale v okolních zemích se řešení přesto našlo. Slevy se nově týkají dalších až devadesáti tisíc osob. Vyplácené invalidní důchody ve třetím stupni nejsou vysoké, osoby si nemohou příjmově pomoci ani plnoúvazkovou prací. S ohledem na inflaci se jejich výdaje rapidně zvyšují. Proto pokládám toto řešení za logické a sociálně citlivé,“ uvedla Richterová, která se tématu intenzivně věnovala od roku 2019.

Tisková zpráva: Piráti pomohli invalidním důchodcům, iniciovali rozšíření slev ve veřejné dopravě