Ministerstvo životního prostředí připravuje tzv. havarijní novelu vodního zákona, která má objasnit role a kompetence při vyšetřování havárií, jakou bylo vypuštění kyanidu do řeky Bečvy. Na přípravě této novely spolupracujeme, protože odpovědné šetření ekologických havárií je zásadní i pro jejich předcházení. Z pirátských návrhů k novele vypíchneme dva. Za prvé bychom rozhodně neměli zbavovat odpovědnosti Českou inspekci životního prostředí. Je to právě ona, kdo např. může zajistit včasné odebrání správných vzorků při havárii. Což je přesně to, co na Bečvě selhalo a to by mělo ministerstvo reflektovat. A za druhé je sice dobré, že se zvedají výše pokut, ale podle nás je to stále nedostatečné. Aby je velké firmy začaly brát vážně, je potřeba jít mnohem dál.