Pirát Jan Lipavský - ministr zahraničí ČR je po 30 letech první Čech, který vystoupil na Radě bezpečnosti OSN. Vystoupil taky na valném shromáždění. Vyzval k odmítnutí koloniální politiky Ruska, podpořil Mezinárodní trestní soud, mimo jiné tím, že jsme vyslali veřejného žalobce a věnovali dobrovolné příspěvky, vyzýval ke zřízení zvláštního mezinárodního tribunálu, který bude stíhat zločin agrese spáchaný Ruskem.

Tisková zpráva: Ministr zahraničí Jan Lipavský na Valném shromáždění OSN vyzval ke krokům proti Rusku