AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Boj s korupcí je základní kámen Pirátské strany. Máme proto velkou radost, že předsedou Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí se nově stane náš ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun.

Rada má jako poradní orgán vlády na starost především protikorupční legislativu a posuzování předpisů a vyhodnocuje protikorupční rizika u vybraných právních předpisů a navrhuje protikorupční opatření. A k tomu není nikdo povolanější než právě Michal.

Tisková zpráva: Ministr pro legislativu Michal Šalomoun bude řídit Radu vlády pro koordinaci boje s korupcí