Nová směrnice stanoví informace, které musí spotřebitel obdržet před uzavřením smlouvy na dálku. Informace dostanete včas – a především je dostanete jasným a srozumitelným způsobem, tudíž elektronicky, nebo v papírové podobě. Směrnice dále stanovuje, že právo na odstoupení od smlouvy je základním právem každého spotřebitele. Právě v této oblasti je možnost od smlouvy odstoupit extrémně důležitá, upozorňuje Mikuláš Peksa.

Tisková zpráva: Uzavřeli jste nevýhodnou smlouvu přes internet? EU vám kryje záda – nová směrnice chrání spotřebitele před predátorskými praktikami