Kraj navazuje spolupráci jak s neziskovými organizacemi, ale také se společností IKEA, která se tématu věnuje dlouhodobě. Jedním z našich cílů je změnit fungování dosavadních struktur a služeb tak, aby se účinná pomoc stala dostupnější a byla přesněji zacílená. Plánujeme také navýšit počet míst ve specializovaných bezpečných azylových domech v Jihomoravském kraji alespoň o deset rodinných míst.