Plánuje se zlepšení přeshraničního propojení, zvýšení bezpečnosti nebo zajištění interoperability, aby nevznikaly technické problémy při využívání vlakových soustav z různých států.

Plán má ambice například zdvojnásobit do roku 2030 vysokorychlostní železniční dopravu a odstranit možné překážky i chybějící spojení.