Evropský parlament podpořil plán na výrazné posílení a modernizaci železniční dopravy v celé EU. Cestujícím odpadne potřeba řešit navazující spoj v případě zpoždění, mezinárodní cesty také půjde plánovat a nakupovat online. Plánuje se zlepšení přeshraničního propojení, zvýšení bezpečnosti nebo zajištění interoperability, aby nevznikaly technické problémy při využívání vlakových soustav z různých států. Plán má ambice například zdvojnásobit do roku 2030 vysokorychlostní železniční dopravu a odstranit možné překážky i chybějící spojení.