„Dlužíme občanům stát, který působí přehledně a bezpečně." Vláda dala zelenou jednotné podobě státních webů vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše.

Návrh se týká migrace ústředních orgánů státní správy na jednotnou doménu gov.cz aa to pod jednotnou podobou - vizuálním stylem. Současný neuspokojivý stav mimo jiné znamená, že názvy domén ministerstev a dalších ústředních orgánů byla tvořena nekoordinovaně a výsledkem je velký rozptyl mezi jejich podobami. Vedle standardních zkratek jako mmr.cz či mpsv.cz existují i nestandardní podoby, jako army.cz pro Ministerstvo obrany či eagri.cz pro Ministerstvo zemědělství. I když lze webové stránky ministerstev na internetu dohledat, dosud se občan nemohl spolehnout, že se za každých okolností nachází na oficiálních stránkách úřadu. Toho loni podzim zneužili podvodníci, kteří se pokusili o tzv. phishing skrze falešné stránky Ministerstva práce a sociálních věcí.