Zákon rozlišuje právo dítěte na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, poté přítomnost osoby blízké (nikoli nepřetržitou) a právo na návštěvu dalších osob. „Právo nezletilého pacienta na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce se vztahuje k oběma zákonným zástupcům. V praxi se ale stává, že je pobyt mnohem častěji odepřen otcům,” uvedla pirátská poslankyně Olga Richterová. „Je to palčivý problém, stává se, že mi rodiče kvůli tomu volají a jsou zoufalí.”


Ve spolupráci s pirátským náměstkem na ministerstvu zdravotnictví Josefem Pavlovicem vznikl metodický pokyn, který si klade za cíl sjednocení postupu poskytovatelů zdravotních služeb přímo v konkrétních situacích. „Pobyt rodičů či pěstounů s dětmi při jejich hospitalizacích bude mnohem lépe vymahatelnější. Tím lze například předcházet zbytečným konfliktům mezi zdravotnickým personálem a zákonnými zástupci či osobami blízkými nezletilého pacienta,” vysvětlil Josef Pavlovic. Pokyn vychází a je v souladu se zákonem o zdravotních službách, úpravou rodičovských práv v občanském zákoníku a na ústavní úrovni z práv zakotvených Listinou základních práv a svobod.