Účastníci pracovního workshopu, který uspořádala pirátská poslankyně Klára Kocmanová ve spolupráci s europoslancem Mikulášem Peksou, se shodli na tom, že Česko by mělo mít svůj klimatický zákon. Odborníci i politici se domnívají, že samostatný klimatický zákon by přinesl lepší informovanost ohledně klimatické změny a umožnil by snazší řešení sociálních dopadů. Podobné zákony již mají v některých zemích Evropy a jejich přínosy jsou jasně patrné.

Klimatický zákon by mohl pevně stanovit závazky a termíny ve snižování emisí CO2 a konkretizovat opatření, jak k takovému snížení dospět. Může však jít i nad rámec technických opatření a vytvořit třeba právní bázi pro finanční podporu domácností či malých a středních firem. Na ty pak může směřovat například investiční pomoc, sociální energetický tarif nebo jiná zmírňující opatření. Klimatický zákon by také mohl upřesnit roli obcí a krajů nebo jednotlivých rezortů.