Úspěch zaznamenal i Jakub Michálek když se mu podařilo do zákona o zadávání veřejných zakázek prosadit pravidlo, aby zadavatel mohl z veřejné zakázky vyloučit firmu, která nezveřejňuje povinné účetní výkazy. Poctivým podnikatelům tak nebudou brát práci nesolidní firmy, kde je riziko, že zakázku neodvedou pořádně.