Na Vysočině se připravuje pilotní fáze projektu sousedských dětských skupin, která odstartuje svou činnost v červnu. Při plánování jsme se inspirovali podobnými iniciativami v Německu a Rakousku. Projekt má podle Hany Hajnové, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina, pomoci rodičům s péčí o děti při návratu do práce a tím jim nabídnout flexibilní možnosti řešení jejich situace.

Zkušební fáze projektu bude zaměřena na efektivní spolupráci mezi institucemi, krajem a obcemi, a také na zjištění potřeb rodičů a pečujících, aby celý systém mohl být správně nastaven. Druhá fáze bude spočívat v poskytování samotné služby. Za myšlenkou sousedských dětských skupin stojí cíl pomoci rodičům v náročné situaci a přispět k lepšímu souladu rodinného a pracovního života.

tisková zpráva