Lesní školky jsou skvělou alternativou pro předškolní vzdělávání, zejména v případech nedostatku volných míst v tradičních předškolních zařízeních. Proto se Piráti zasadili o přijetí novely stavebního zákona, díky které je zázemí lesních školek nyní jasně definováno jako drobná stavba a jsou sjednoceny požadavky úřadů, jaké musí školky splňovat, bez ohledu na to, zda se nachází v obci či mimo ni, takže je povolení jednodušší získat.

Novela stavebního zákona by měla také pomoci ke zvýšení počtu míst v lesních školkách v příštích letech až na dvojnásobek. , což je velký přínos, zejména v době, kdy rodiče často hledají vhodné místo pro své děti během dne. Tato novela stavebního zákona jistě posouvá vývoj správným směrem.